Visie van LevTov

Visie- wat geloven wij?

Het beleid van LevTov wordt vormgegeven door de waarden en normen, zoals weergegeven in de Bijbel, het Woord van God.

Wij geloven dat ieder individu uniek is geschapen door God, met een eigen mix aan talenten & mogelijkheden, maar ook beperkingen. Door onze beperkingen worden wij uitgenodigd om samen te werken met de ander. Samen staan wij immers sterk?

 De uitdaging ligt hierin, om ieder kind tot bloei te brengen, zodat het zijn/haar unieke plaats kan innemen in de maatschappij, als volwaardig en verantwoordelijk lid van onze multiculturele samenleving. Cultuur is daarbij slechts een jas, een omhulsel: de kern van iemands persoonlijkheid wordt bepaald door zijn/haar karakter en integriteit.

Door het aanbieden van volop liefde, zorg en structuur laat LevTov een kind doorgroeien tot de mens zoals God hem/haar origineel bedoeld heeft.